ISO 9001

 
 
 
Uspešna podjetja so tista, ki jih poganja kakovost od načina njihovega delovanja do standardov storitev za odjemalce, ki jih nudijo. Osredotočenost na kakovost pripomore k uspešnejši in prožnejši organizaciji, ki je bolje usposobljena za osvajanje novih priložnosti na vedno bolj konkurenčnem globalnem trgu.
 
Usmeritev našega podjetja k stalnim izboljšavam kakovosti poslovnih procesov kaže tudi pridobljen certifikat ISO 9001, s katerim dokazujemo našo uspešnost in usmeritev k profesionalnemu in doslednemu izvajanju naših dejavnosti z doseganjem najvišjih standardov storitev.
 
Za prenos ISO certifikata kliknite na sliko oz. certifikat.

EKO CERTIFIKAT


EKO PROIZVODI ali drugače imenovani tudi ekološki oz. EKO proizvodi, so proizvodi, ki so bili proizvedeni oz. pridobljeni skozi sistem ekološkega kmetijstva brez uporabe umetnih gnojil, kemičnih pripravkov ali pesticidov.
 
EKO pridelava je podvržena trajnostnem sistemu upravljanja v kmetijstvu, ki v postopku nadaljnje proizvodnje širokega spektra prehrambenih in kmetijskih proizvodov odgovarjajo zahtevam, da se v celotnem postopku proizvodnje ne uporabljajo postopki, ki bi lahko škodovali okolju ali zdravju rastlin, ljudi in živali.
 
Ta trajnostni sistem mora v procesu ekološke pridelave upoštevati naravne sisteme in cikle ter skrbeti za ohranjanje tal, vode in rastlin ter ohranjati njihovo medsebojno ravnotežje. Doprinesti mora k ohranjanju biološke raznovrstnosti in odgovorno izkoriščati energijo ter naravne vire.
 
Podjetje EKOTRON D.O.O. je v letu 2016 pridobilo EKO certifikat, s katerim izkazuje svojo zavezanost k tem smernicam in deluje na področju trgovanja in organizacije logistike ter carinskih postopkov pri odkupu in prodaji EKO kmetijskih proizvodov in surovin, kot so EKO rastlinska olja, oljne pogače in ostali proizvodi.
 
Številka EKO certifikata: BV-SVN-EKO-266/21
 
Izdajatelj: Bureau Veritas, Ljubljana
 
Prenos/ogled certifikata iz evidence Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

ISCC CERTIFIKAT


Glede na to, da je delovanje podjetja prvenstveno usmerjeno v dobavo surovin za proizvodnjo biodizla in glede na smernice in direktive EU, smo v letu 2013 pridobili tudi trajnostni certifikat ISCC EU, s katerim zagotavljamo transparentnost in sledljivost poti obnovljivih virov surovin od nastanka do končne predelave.
 
Številka certifikata: EU-ISCC-Cert-PL214-29060622
Izdajatelj: Bureau Veritas Certifcation Germany GmbH

 
Kaj je ISCC certifikat?
 
ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) je organizacija ustanovljena in delujoča z namenom, da ponudi mednarodni sistem za certificiranje biomase in bioenergije, ki je praktičen in transparenten. Glavni cilji ISCC sistema so:

  • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,
  • trajnostno obdelovanje kmetijskih površin,
  • varovanje naravnega življenjskega okolja,
  • trajnostna pridelava z upoštevanjem socialnega vidika.

 
Za več informacij klikni za povezavo na uradno ISCC stran.