Zaradi znanja in izkušenj, pridobljenih skozi leta uspešnega poslovanja, postajamo tudi vedno bolj pomemben partner pri svetovanjih na področju ekoloških projektov, proizvodnje in obdelave rastlinskih olj, proizvodnje biodizla ter vodenja in uvajanja sistemov kakovosti v poslovne procese podjetij, vam lahko nudimo celovite storitve svetovanja in vodenja projektov na naslednjih področjih:

 • Svetovanje pri uvajanju sistemov kakovosti v podjetja (ISO 9001 in 14000, ISCC...)
 • Obdelava surovih in proizvodnih rafiniranih rastlinskih olj
 • Proizvodnja biodiesela
 • Čiščenja odpadnih voda (fizikalno, kemijsko, biološko)
 • Čiščenje zraka (stripping, odstranjevanje vonjav iz zraka)
 • Obdelava organskih odpadkov in odpadnih jedilnih olj
 • Priprava surovin za proizvodnjo bioplina
 • Anaerobna obdelava substrata in proizvodnja bioplina

 

Proces vodenja projektov zajema razvoj novih procesov in po potrebi predelava obstoječih procesov.

Vodenje projektov zajema:

 • Planiranje projektov
 • Vhode projekta (predloge projekta)
 • Rezultate projekta (poročila/ zaključno poročilo)
 • Pregled razvoja (pregledovanje znotraj faznega izvajanja projekta)
 • Pverjanje razvoja (fazna poročila/zaključno poročilo projektne skupine)
 • Validacijo razvoja (pregled razvojne rešitve / zaključno poročilo)

 

Za več informacij vas prosimo, da nas kontaktirate:

Marko Verbič - vodja področja vodenja projektov in ekološkega svetovanja

M: 041/624-100

E: marko.verbic@ekotron.si