Odpadno jedilno olje je v zadnjih letih ena od najpomembnejših surovin za proizvodnjo biogoriv - biodizla, saj sledi direktivi EU po čim večji zastopanosti obnovljivih virov energij v segmentu goriv.

Biogoriva so trenutno najpomembnejša vrsta alternativnih goriv, ki predstavljajo 5% delež v transportu EU.

EKOTRON d.o.o. je preko sestrskega podjetja v Srbiji in partnerskih podjetij na področju bivše Jugoslavije največji regijski dobavitelj te surovine proizvajalcem biodizla v EU.

EKOTRON d.o.o. svojim kupcem zagotavlja najvišje standarde kakovosti ter stabilno in sledljivo dobavo, skladno z zahtevami standarda ISCC EU, katerega je podjetje pridobilo v letu 2013.

Kontaktirajte nas za več informacij